เรื่องราวของเรา

บริษัท พี.ซี. มารีน (1992) จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 ดำเนินธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ เริ่มต้นจากการให้บริการขนส่งสินค้าเหลว น้ำมันปาล์มดิบ จากท่าเรือ PK สุราษฎธานี ไปยังท่าเรือ PK บางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และการขนส่งน้ำมันปาล์มไปต่างประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวการขนส่งสินค้าทางเรือ และรองรับการให้บริการขนสินค้าได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น บริษัทฯ มีการเพิ่มประเภทเรือ โดยบริษัทฯ ได้ให้บริการอย่างครอบคลุมการขนส่งทั้งในและต่างประเทศ ลักษณะเส้นทางเรือในปัจจุบัน 1. การขนส่งในประเทศ มีการให้บริการขนส่งสินค้าจากโรงงานผลิตสินค้าหรือคลังสินค้าไปยังปลายทางในที่ต่างๆ ภายในประเทศ 2. การขนส่งต่างประเทศ มีการให้บริการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าไปยังท่าเรือปลายทางที่ต่างประเทศ 3. การเช่าเรือขนส่งต่างประเทศ มีการให้บริการขนส่งสินค้าจากท่าเรือของลูกค้าเพื่อขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือปลายทางที่อยู่ต่างประเทศ

2535
2546
2551
2553
2555
2556
2558
2559
2561
2562
2564

บริษัท พี.ซี.มารีน จำกัด

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2535 จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท พี.ซี.มารีน (1992) จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจ ขนส่งทางน้ำ ซื้อเรือ2 ลำ ชื่อเรือแปซิฟิก และเรืออินเตอร์

บริษัท พี.ซี.มารีน จำกัด

ซื้อเรือ พีซี ณัฐพล

บริษัท ศรีวิชัยนาวี จํากัด

วันที่ 17 กรกฎาคม 2546 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ศรีวิชัย นาวี จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจ ขนส่งทางน้ำ ซื้อเรือ 3 ลำ ชื้อ ศรีวิชัยนาวี 1,2,3

บริษัท ศรีวิชัยนาวี จํากัด

วันที่ 16 กรกฎาคม 2551 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เคทีพี โลจิสติกส์ จำกัด (KTP) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจ ขนส่งทางน้ำ ดิม KTP จัดตั้งในชื่อ บริษัท เฟิร์สไอเดียมัลติมีเดีย 2008 จำกัด ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ฟิวเตอร์ออยล์ จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เคทีพี โลจิสติกส์ จำกัด ตามลำดับ ซื้อเรือ 2 ลำ ชื่อ KTP1,2

บริษัท ศรีวิชัยนาวี จํากัด

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เพิ่มทุนจดทะเบียน SVN จากเดิม 1 ล้านบาท เป็น 30 ล้านบาท ซื้อเรือ 1 ลำ ชื่อ ศรีวิชัย 4

บริษัท ศรีวิชัยนาวี จํากัด

วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 เพิ่มทุนจดทะเบียน KTP จากเดิม 1 ล้านบาท เป็น 40 ล้านบาท

บริษัท พี.ซี.มารีน จำกัด

ร่วมมือกับภาครัฐในโครงการดูดซับน้ำมันปาล์มดิบออกจากระบบตลาด ตามมาตรการแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มตกต่ำ

บริษัท พี.ซี.มารีน จำกัด

มาตรการรักษาเสถียรภาพปาล์มน้ำมันปาล์มและราคาผลปาล์มตกต่ำ 2558 โดยขนส่งน้ำมัน ปาล์มจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปยังท่าเรือของการไฟฟ้าอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในโครงการเดียวกันกับปี 2558

บริษัท ศรีวิชัยนาวี จํากัด

วันที่ 24 เมษายน 2558 เพิ่มทุนจดทะเบียน KTP จากเดิม 40 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท

บริษัท ศรีวิชัยนาวี จํากัด

วันที่ 19 เมษายน 2559 เพิ่มทุนจดทะเบียน SVN จากเดิม 30 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท

บริษัท ศรีวิชัยนาวี จํากัด

วันที่ 13 ธันวาคม 2561เพิ่มทุนจดทะเบียน SVN จากเดิม 50 ล้านบาท เป็น 63 ล้านบาท

บริษัท ศรีวิชัยนาวี จํากัด

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 จดทะเบียนควบรวม บริษัท ศรีวิชัย นาวี จำกัด กับบริษัท เคทีพี โลจิสติกส์ จำกัด ภายหลังการควบรวมใช้ชื่อบริษัท ศรีวิชัย นาวี จำกัด เช่นเดิม ภายหลังควบรวมแล้วบริษัทมีทุนจดทะเบียน 163 ล้านบาท

บริษัท พี.ซี.มารีน จำกัด

ควบรวม บริษัท ศรีวิชัย นาวี จำกัด กับ พี.ซี.มารีน วันที่ 29/12/2564

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

X